Annette Guhle
Psykoterapeut
Annette Guhle

Samtale terapi hos mig

Skaber et grundlag for udvikling og forandring hos dig, så du bliver en bedre udgave af dig selv…

Terapien tager udgangspunkt i de udfordringer, du står i netop nu. Hvad er det som tynger? Mit fokus vil altid være, sammen med dig, at skabe nærvær og kontakt til kærligheden i dig.

Jeg vil støtte dig i at se på dig selv med mere mildhed, mere kærlighed og tilgivelse.

Årsagerne til at opsøge terapi kan være mange, det kan være almene  vanskeligheder  i hverdagen – problemer i familien eller jobbet, alvorlig eller pludselig opstået sygdom, sorg, stress, manglende selvværd, fortsæt selv listen her. Intet er for stort eller for småt, hvis det bøvler kan jeg hjælpe.

En svær barndom kan begrænse det voksne liv, ligesom destruktive mønstre, tanker og handlinger i det voksne liv er stærkt begrænsende for at vi kan folde os ud og være dem vi egentlig er – hvis du er parat til at slippe gamle mønstre, så kan jeg støtte dig i processen. 

I det terapeutiske rum er nærvær og respekt nøgleord for samtalen.  

At være undersøgende sammen, at søge at forstå og bearbejde oplevelser, tanker og følelser giver indsigt og nye handlemuligheder. Samtaleterapi kan giver dig fornyede redskaber, så du bedre kan håndtere vanskelige følelser og situationer hvilket vil åbne for nye veje i livet.