Stressforløb

I dag rammes mange mennesker af stress. Vi kan let italesætte at vi er stressede, men hvor ligger stressen henne, er det den ”sunde” eller er vi ligeså stille gledet over i den ”usunde” uden at lægge mærke til det?

, for at være en del af livet ”derude”, og vi skal være såkaldt robuste.

Der er mange ting som kan være spændende at arbejde med, og det kan være svært at sige nej, for hvad har det af betydning. Og vi vil gerne det hele, og være med og være en del af noget.

At erkende at man for en periode ikke kan være en del af arbejdsmarkedet er svært. Det er svært at sige højt, at man er blevet ramt af stress eller nærmere og mere rigtigt har en belastningsreaktion af for mange opgaver, indtryk og forsøg på at være ”robust”.

Jeg tilbyder et forløb, hvor vi arbejder med tilstanden stress på det terapeutiske plan og ud fra den neuroaffektive tilgang, altså at forbinde vores tænkende hoved med vores følende krop. Samt at have fokus på kost og bevægelse.

Det er vigtigt at vi taler bevægelse, da for mange krav om konkret motion skaber flere ”opgaver” fremfor lystbetonet fokus. Kravet om motion kan i sig selv blive en stressfaktor.

Sideløbende arbejdes der meget fokuseret på hvad der skabte stressen. Vi skaber ”nye veje” at gå, hvor målet er en tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller en ny uddannelse. Men størst af alt en farbar vej for fremtiden, med respekt og erfaring for den periode som har været.

Balance og stabilitet
At arbejde terapeutisk ud fra den neuroaffektive tilgang er at arbejde med at skabe balance imellem hoved og krop. At arbejde med at skabe stabilitet i kroppens nervesystem.

Når kroppen oplever stress, sker der meget fysiologisk i kroppen som har betydning for hvordan vi er i stand til at klare opgaver, som vi på normalvis udfører uden næsten at tænke. Pludselig er vi ikke længere i stand til blot at have fokus på en simpel ting.