Hvem er jeg?

Min grunduddannelse er som socialrådgiver og betyder at jeg har haft en stor berøringsflade med voksne, unge og familier med udfordringer.