Individuel terapi

I den individuelle psykoterapi har du mulighed for at gå i dybden med svære følelser og tilstande som ensomhed, depression, fortvivlelse, afmagt og angst. Kom i kontakt med din krop, og lad den blive dit anker i at navigere i livet.

Den individuelle terapi tager udgangspunkt i de udfordringer, du står i netop nu. Hvad er det som tynger? Årsagerne kan være mange. Mit fokus er at der er kontakt med det indre barn, at skabe nærvær og kærlighed til os selv. Og se på os selv med mere mildhed.

Hvor længe skal jeg gå i terapi?
Et forløbs varighed afhænger i høj grad af, hvad dit behov er, og hvad der giver mening for dig. I starten af forløbet giver det mening at have sessioner ofte (en gang om ugen eller hver 14. dag). Det er altid en fælles beslutning om hvor ofte og hvor længe, og det vil altid være ud fra de udfordringer du står i. Det vigtigste er at det er en løsning, du kan fungere med.

De første samtaler
Det kan ofte være meget følelsesladet at starte i terapi. Når behovet for terapi opstår, kan man i en længere periode have været tynget af en eller flere problemstillinger. Man kan også være nervøs over hvad man skal sige/fortælle sin terapeut. Det vil altid være din terapeut som er karavanefører, og dermed ligger ansvaret for retningen hos terapeuten.

Der udarbejdes en kontrakt for hvad der skal arbejdes med. Betyder det så at man ikke kan fravige den? Nej bestemt ikke, det vil altid være det som fylder.