§ 54 støtte

Hvis du har fået anbragt dit barn udenfor hjemmet, har du ret til at få bevilliget støtteperson i henhold til § 54 i serviceloven.

Som støtteperson er jeg der for dig, jeg er uvildig, har tavshedspligt og er uafhængig af din kommune.  Det vil altid være dig som forælder, der bestemmer om jeg som støtteperson skal være bisidder ved møder med din kommunes familieafdeling eller anden aktør omkring din sag. Du bestemmer ligeledes hvor meget jeg skal vide, og hvor meget du vil fortælle omkring din anbringelsessag.

Du har ret til en støtteperson, så længe dit barn er anbragt og derfor ikke bor hjemme, indtil dit barn er fyldt 18 år.

Du er velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak for yderligere information. Det er din familierådgiver som bevilliger en § 54 støtteperson. Det er familierådgiveren, som bestemmer hvor mange timer om måneden man kan få bevilliget støtte.