Hjem

Psykoterapi med kroppen i centrum, stressforløb og foredrag.
Ring tlf. 20 73 35 52

Om mig

Jeg hedder Annette, er 48 år og uddannet psykoterapeut med fokus på det kropsterapeutiske (neuroaffektiv tilgang – Susan Hart). Det vil sige jeg arbejder med de tidlige tilknytningsmønstre, som har betydning for hjernen, kroppen og nervesystemet.

Min grunduddannelse er som socialrådgiver og betyder at jeg har haft en stor berøringsflade med voksne, unge og familier med udfordringer.

Jeg valgte at videreuddanne mig til psykoterapeut, da jeg kunne se et stort behov i familierne som jeg arbejdede med;  at hjælpe dem til at skabe mere forbundenhed i kraft, glæde, følelser og samhørighed.

Jeg er meget optaget af disse processer, hvilke er medvirkende til at skabe forståelse og afklaring, både i familier og individuelt, til at håndtere traumer, stress og afmagt.

Jeg er specialiseret indenfor destruktive forhold, herunder psykisk vold og narcissisme. Arbejdet her er både individuelt og i grupper. Årsagen til at jeg har meget fokus på grupper, er at netværk er den røde tråd i at heles efter at have været fanget i et destruktivt forhold.

Ofte er netværket slidt og måske forsvundet, hvorfor gruppeforløb er en vigtig del af behandlingen.

Jeg arbejder også som familierådgiver både direkte i hjemmene, men også isoleret med forældre i at skabe mere rum og forståelse til at være tydelige og blive i stand til at sætte rammer. Sideløbende arbejdes med børn og unge i læren i at være i verden og skabe forbindelse til sig selv.

Jeg er selv meget optaget af hvordan jeg forbliver levende og glædesfyldt i livet, med de udfordringer som livet giver.

Individuel terapi

I den individuelle psykoterapi har du mulighed for at gå i dybden med svære følelser og tilstande som ensomhed, depression, fortvivlelse, afmagt og angst. Kom i kontakt med din krop, og lad den blive dit anker i at navigere i livet.

Den individuelle terapi tager udgangspunkt i de udfordringer, du står i netop nu. Hvad er det som tynger? Årsagerne kan være mange. Mit fokus er at der er kontakt med det indre barn, at skabe nærvær og kærlighed til os selv. Og se på os selv med mere mildhed.

Hvor længe skal jeg gå i terapi?
Et forløbs varighed afhænger i høj grad af, hvad dit behov er, og hvad der giver mening for dig. I starten af forløbet giver det mening at have sessioner ofte (en gang om ugen eller hver 14. dag). Det er altid en fælles beslutning om hvor ofte og hvor længe, og det vil altid være ud fra de udfordringer du står i. Det vigtigste er at det er en løsning, du kan fungere med.

De første samtaler
Det kan ofte være meget følelsesladet at starte i terapi. Når behovet for terapi opstår, kan man i en længere periode have været tynget af en eller flere problemstillinger. Man kan også være nervøs over hvad man skal sige/fortælle sin terapeut. Det vil altid være din terapeut som er karavanefører, og dermed ligger ansvaret for retningen hos terapeuten.

Der udarbejdes en kontrakt for hvad der skal arbejdes med. Betyder det så at man ikke kan fravige den? Nej bestemt ikke, det vil altid være det som fylder.

Skype- og telefonkonsultationer

Hvis du er forhindret i at møde op, enten fordi du bor langt væk, eller du har brug for akut hjælp, er det muligt at få enten Skype- eller telefonkonsultationer.

En Skype/telefonkonsultation aftales og betales på forhånd. Når beløbet er overført, og det bliver tid til vores konsultation, ringer du til mig, så vi kan have vores samtale uforstyrret.

Kontakt

Anette Guhle Terapi
Julius Valentiners Vej 41, 3. tv.
2000 Frederiksberg
Tlf. 20 73 35 52
Annette.Guhle@live.dk

 

Cvr. nr. 34975124